Wykonujemy analizy finansowe jednostek gospodarczych (przedsiębiorstwa, banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i inne) w zakresie analizy:

 • sprawozdań finansowych (bilans, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, zmian w kapitale),
 • wskaźnikowej, obejmującej badanie:

– Wskaźniki zyskowności (rentowności), również model Du Ponta.

– Wskaźniki bieżącej płynności finansowej.

– Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia.

– Wskaźniki rynku kapitałowego.

Wskaźniki zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem modelu:

 • Quick test,
 • BEERMANNA,
 • BLEIERA,
 • MODEL RYZYKA,
 • WEINRICHA,
 • ALTMANA.

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości

Cena usługi jest ustalana indywidualnie i kształtuje się na poziomie od 3 000 zł + VAT (PLN) dla standardowych analiz na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, za wykonanie rozbudowanej analizy finansowej, wymagającej zaangażowania zespołu ekspertów – ceny negocjowane. Zapraszam do skorzystania z naszych usług.

 

 • Niesienie pomocy i doradztwo to najczęstsze działania podejmowane przez pracowników

  LEX CONSEIL

  Kontakt Cennik