Księgowość uproszczona:

Usługi podstawowe
Pakiet podstawowy (do 15 dokumentów) od 99,00zł
 • Dodatkowy dokument 4,00zł
 • Rabaty:
 • Brak rozliczenia VAT -10%
 • Wyłącznie ryczałt -10%
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Dopłaty:
 • W przypadku spółki: rozliczenie wspólnika (od drugiego) 20,00 zł
Usługi dodatkowe
Rejestracja działalności gospodarczej: 0,00 zł/ 400,00* zł
 • Rozliczenie VAT – EU (Za deklarację): 10,00 zł
 • Rozliczenie wyciągu bankowego w walucie innej niż PLN (Do 20 pozycji): 20,00 zł
 • Rozliczenie delegacji krajowej (Za dokument): 10,00 zł
 • Rozliczenie delegacji zagranicznej (Za dokument): 20,00 zł
 • Sporządzanie not korygujących (Za dokument): 3,00 zł
 • Złożenie wniosku o niezaleganie do US lub ZUS (Za wniosek): 30,00 zł
 • Dodatkowe prace zlecone przez Zleceniodawcęanaliza dokumentów podstawowych podmiotu (Za godzinę pracy): 69,00 zł

 

*Opłata w wysokości 400,00 zł za rejestrację działalności gospodarczej jest naliczana w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy. Dokumenty w walucie innej niż PLN liczone są podwójnie Powyższe ceny nie zawierają opłat skarbowych i pocztowych. Podane ceny są cenami netto.

 

Księgi rachunkowe:

Usługi podstawowe
Do 100 dokumentów: 999,00 złPakiet podstawowy*
 • Do 75 dokumentów: 849,00 zł
 • Do 50 dokumentów: 649,00 zł
 • Do 25 dokumentów: 499,00 zł
 • Do 15 dokumentów: 399,00 zł
 • Do 5 dokumentów: 299,00 zł
 • Dodatkowy dokument: 10,00 zł
 • Dodatkowy dokument (W pakiecie powyżej 100 dokumentów): 4,00 zł
 • Spółka z udziałem kapitału zagranicznego: +20% (nie mniej niż 100zł miesięcznie)
Usługi dodatkowe
Sporządzenie sprawozdania finansowego: Średnie miesięczne wynagrodzenie
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego dla Spółki „uśpionej”: 249,00 zł
 • Rozliczenie delegacji krajowej (Za dokument): 10,00 zł
 • Sporządzanie not korygujących (Za dokument): 3,00 zł
 • Złożenie wniosku o niezaleganie do US lub ZUS (Za wniosek): 30,00 zł
 • Dodatkowe prace zlecone przez Zleceniodawcę (Za godzinę pracy): 69,00 zł

 

Powyższe ceny nie zawierają opłat skarbowych i pocztowych. Podane ceny są cenami netto.

 

Kadry i Płace:

Usługi podstawowe
Obsługa umów o pracę i umów cywilnoprawnych z rozliczeniem ZUS
 • Przyjęcie nowego pracownika / zleceniobiorcy (Jednorazowo): 35,00 zł
 • Obsługa kadrowo – płacowa (Miesięcznie): 35,00 zł
 • Obsługa umów cywilnoprawnych bez ZUS
 • Sporządzenie umowy cywilnoprawnej (Za umowę): 20,00 zł
 • Rozliczenie umowy cywilnoprawnej (Za rachunek): 20,00 zł
 • Obsługa nierezydentów
 • Bez rozliczenia ZUS (Miesięcznie): 60,00 zł
 • Z rozliczeniem ZUS (Miesięcznie): 90,00 zł
Usługi dodatkowe
Rozliczenie dofinansowania z PFRON – minimum 50 zł (Za osobę): 20,00 zł
 • Sporządzenie deklaracji podatkowej (Za deklarację): 20,00 zł
 • Przygotowanie zaświadczenia o zarobkach (Za zaświadczenie): 8,00 zł
 • Dodatkowe prace zlecone przez Zleceniodawcę (Za godzinę pracy): 69,00 zł

 

Usługi kadrowo – płacowe nie są wyceniane w pakietach. Opłata w każdym miesiącu może być inna i jest zależna od faktycznie wykonanych prac. Podane ceny są cenami netto.

 

 • Lex Conseil

  Optymalizacja kosztów w firmie

  Kontat