Proponujemy przygotowanie zgłoszeń LIMOSA w PROMOCYJNYCH CENACH !!!

 

Limosa jest to system rejestracji zagranicznych pracowników wykonujących pracę w Belgii.

Każdy pracodawca delegujący pracowników do tego kraju ma obowiązek zgłoszenia tego faktu.

Zgłoszenie takie następuje w formie deklaracji składanej każdorazowo przed rozpoczęciem okresu delegowania.

Szczególnie istotne jest tu wskazanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia pracy w Belgii. W przypadku gdy praca kończy się wcześniej lub później niż przewidywano, niezbędne jest wprowadzenie do systemu odpowiednich korekt.

Oprócz czasu wykonywania pracy, zgłoszeniu podlegają następujące dane:

dane identyfikacyjne pracowników,
rodzaj prac lub branżę,
miejsce faktycznego wykonywania pracy.

Uwaga: W razie niewypełnienia przez pracodawcę tego obowiązku, belgijski kontrahent musi zgłosić ten fakt stosownym władzom, co może prowadzić do nałożenia na pracodawcę sankcji.

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości

 • Pomagamy w uruchomieniu działalności gospodarczej:

  - doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności (osoba fizyczna czy spółka), pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, przygotujemy projekt umowy,

  - sporządzamy wnioski o wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  sporządzamy wnioski do Urzędu Skarbowego

  Cennik Kontakt
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe, podatkowe i ZUS:

  sprawdzamy kompletność i prawidłowość zapisów weryfikujemy prawidłowość rozliczeń, sporządzamy korekty podatkowe

  porządkujemy i rozliczamy rozrachunki przygotowujemy i wysyłamy wezwania do zapłaty i monity.

  Cennik Kontakt
 • Lex Conseil

  Prowadzimy:

  - księgi rachunkowe
  - podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  - ewidencje podatkowe ryczałtu
  ewidencjonowanego
  - rejestry zakupu i sprzedaży VAT

  Cennik Kontakt