Jak mawiali starożytni „nieznajomość prawa szkodzi”.

Z naszą pomocą przekonacie się Państwo, że umiejętne wykorzystywanie przepisów prawa znacznie uprości prowadzenie działalności gospodarczej.

Prawidłowe konstruowanie umów zapewni bezpieczeństwo prawne dla Twojej firmy.

 

W ramach obsługi prawnej oferujemy m.in.:

 • zakładanie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek handlowych (spółki jawne, komandytowe, spółki z o.o., spółki akcyjne),
 • sporządzanie umów handlowych (umowy sprzedaży, najmu, współpracy, dostawy, inne) pomoc w negocjacjach handlowych,
 • reprezentacje w sporach pozasądowych,
 • pomoc w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń dla wszystkich rodzajów działalności,

 • tworzenie aktów prawa pracy (Regulamin Pracy, Wynagradzania, ZFŚS) umowa o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne,
 • wypełnianie wniosków kredytowych oraz leasingowych,
 • opracowywanie instrukcji (inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej, gospodarki kasowej, gospodarki magazynowej),
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, administracyjnego oraz karno-skarbowego.

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości

 

 • Niesienie pomocy i doradztwo to najczęstsze działania podejmowane przez pracowników

  LEX CONSEIL

  Kontakt Cennik