Informujemy, że nasze biuro wdrożyło nową usługę:

naliczanie obowiązkowej opłaty środowiskowej oraz przygotowanie obowiązkowego sprawozdania środowiskowego.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy.

Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki.

W praktyce wystarczy więc, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe, aby podlegać obowiązkowi obliczania wysokości należnej opłaty.

Opłatę środowiskową uiszcza się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

W przypadku samochodów opłaty należy dokonać we właściwym urzędzie ze względu na miejsce rejestracji firmy.

Zdarza się, że opłaty środowiskowej nie trzeba uiszczać. Tak jest wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza 800 zł za rok.

Jednak nawet, gdy wysokość opłaty jest niższa, w dalszym ciągu pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska i przedstawiania tych danych marszałkom województw i właściwemu inspektorowi ochrony środowiska.

Wykaz musi zawierać wszystkie dane, które posłużyły firmie do obliczenia należności za korzystanie ze środowiska.

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości

 

Każda firma, która ubiega się o dotację ze środków unijnych MUSI złożyć deklaracje za ostatnie 5 lat wstecz oraz opłacić ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska. Klientom naszego biura oferujemy rozliczenie opłaty środowiskowej na preferencyjnych warunkach.

 

 • Pomagamy w uruchomieniu działalności gospodarczej:

  - doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności (osoba fizyczna czy spółka), pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, przygotujemy projekt umowy,

  - sporządzamy wnioski o wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  sporządzamy wnioski do Urzędu Skarbowego

  Cennik Kontakt
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe, podatkowe i ZUS:

  sprawdzamy kompletność i prawidłowość zapisów weryfikujemy prawidłowość rozliczeń, sporządzamy korekty podatkowe

  porządkujemy i rozliczamy rozrachunki przygotowujemy i wysyłamy wezwania do zapłaty i monity.

  Cennik Kontakt
 • Lex Conseil

  Prowadzimy:

  - księgi rachunkowe
  - podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  - ewidencje podatkowe ryczałtu
  ewidencjonowanego
  - rejestry zakupu i sprzedaży VAT

  Cennik Kontakt