Na rozpoczęcie działalności i ekspansję potrzeba pieniędzy, a znalezienie odpowiedniego rodzaju finansowania często stanowi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poważny problem. Pozyskanie dotacji unijnej na rozwój firmy jest najczęściej dobrym wyborem.

Dostarczamy informacje o możliwościach finansowego wsparcia MŚP przez UE.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Rozliczamy inwestycje dotowane przez UE.

Wskazanie źródeł finansowania:

 • analiza projektu zgłaszanego do dofinansowania
 • wyszukanie źródeł finansowania przedsięwzięcia
 • wskazanie optymalnych źródeł finansowania

koszt: 1500 zł netto

Przygotowanie wniosku o dotację:

 • wykonanie biznesplanu
 • wykonanie wniosku aplikacyjnego

koszt: 5000 zł netto lub 1500 zł netto + prowizja od uzyskanej dotacji

Rozliczanie inwestycji:

 • zarządzanie projektem unijnym
 • sporządzanie wniosków o płatności
 • monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu

koszt: ustalany indywidualnie

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości

 • Pomagamy w uruchomieniu działalności gospodarczej:

  - doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności (osoba fizyczna czy spółka), pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, przygotujemy projekt umowy,

  - sporządzamy wnioski o wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  sporządzamy wnioski do Urzędu Skarbowego

  Cennik Kontakt
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe, podatkowe i ZUS:

  sprawdzamy kompletność i prawidłowość zapisów weryfikujemy prawidłowość rozliczeń, sporządzamy korekty podatkowe

  porządkujemy i rozliczamy rozrachunki przygotowujemy i wysyłamy wezwania do zapłaty i monity.

  Cennik Kontakt
 • Lex Conseil

  Prowadzimy:

  - księgi rachunkowe
  - podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  - ewidencje podatkowe ryczałtu
  ewidencjonowanego
  - rejestry zakupu i sprzedaży VAT

  Cennik Kontakt