Oferujemy przygotowanie całości dokumentacji potrzebnej do poświadczenia zaświadczeń A1 pracodawcy od nowego roku!!!

 

Pracownik lub przedsiębiorca,

który wykonuje pracę lub działalność w innym kraju Unii Europejskiej a chciałby podlegać ubezpieczeniom w Polsce musi uzyskać z oddziału ZUS poświadczone zaświadczenie A1.

Zgodnie z zasadą koordynacji

ubezpieczeń w UE osoby podlegają ubezpieczeniom w tym kraju, w którym pracują (lub wykonują działalność).

Możliwość podlegania ubezpieczeniom w kraju zamieszkania w sytuacji wykonywania działalności za granicą jest wyjątkiem od reguły stąd żeby takie rozwiązanie było możliwe do zastosowania musi zostać spełnionych szereg warunków zarówno po stronie pracownika jak pracodawcy.

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości

 • Pomagamy w uruchomieniu działalności gospodarczej:

  - doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności (osoba fizyczna czy spółka), pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, przygotujemy projekt umowy,

  - sporządzamy wnioski o wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  sporządzamy wnioski do Urzędu Skarbowego

  Cennik Kontakt
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe, podatkowe i ZUS:

  sprawdzamy kompletność i prawidłowość zapisów weryfikujemy prawidłowość rozliczeń, sporządzamy korekty podatkowe

  porządkujemy i rozliczamy rozrachunki przygotowujemy i wysyłamy wezwania do zapłaty i monity.

  Cennik Kontakt
 • Lex Conseil

  Prowadzimy:

  - księgi rachunkowe
  - podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  - ewidencje podatkowe ryczałtu
  ewidencjonowanego
  - rejestry zakupu i sprzedaży VAT

  Cennik Kontakt